زیبایی

راهکارهای طبیعی از بین بردن خال ها در خانه

خال ها اگر طبیعی و بدون اشکال مزاحمت و یا موار مشکوک باشند به خودی خود مشکللی ایجاد نکرده و گاهی هم موجب زیبایی می شوند. بیشتر خالها بی ضرر هستند، اما اگر تعدادشان زیاد شود یا اندازه شان بزرگ شود ممکن است از لحاظ زیبایی افراد بخواهند از سر این خالها راحت شوند.

زیبا سازی پوست با زعفران

زعفران فواید بسیاری دارد و از گذشته بعنوان ادویه ای شفا بخش شناخته می شده است. این ادویه با ارزش دارای خواص بسیاری بوده که یکی از آنها جوانی و شادابی پوست می باشد. در این خبر شیوه ساخت چندین ماسک را با زعفران برای شما باز گو می کنیم. برای ساخت این ماسک ها به زعفران زیادی احتیاج ندارید.