جواهر و زیورآلات

ساخت الماس در دمای اتاق عملی شد!

خبر این است که الماس، دیگر سخت‌ترین ماده جهان نیست. تازه ترین اخبار درمورد الماس، جالب است بدانید دانشمندان فاز جدیدی از کربن را کشف کردند که می توان با استفاده از آن در دمای اتاق الماس ساخت!