نتایج تست بازیگری

نتایج تست بازیگری بر اساس کد افراد (جهت جلوگیری از سوء استفاده) به شرح ذیل اعلام می گردد

 

با توجه به تماس مکرر دوستان مبنی بر پیگیری روند حضور در فیلم به اطلاع کلیه دوستان میرسانیم که با توجه به تغییرات آئین نامه در جشنواره فجر امسال، زمان بندی روند اخذ مجوزات و پیش تولید کار تغییر نموده است و موارد آتی از طریق همین درگاه به اطلاع دوستان خواهد رسید.

 

 

اطلاعیه: به اطلاع دوستان میرساند که 12 نفر از دوستان در مرحله اول انتخاب شدند که به شرح ذیل می باشند، لطفا با شماره 05138845963 تماس حاصل فرمایند برای هماهنگی حضور و قرار ملاقات. لطفا دوستان مذکور یک نسخه کپی از کلیه مدارک شناسایی و سوابق کار خود و کارتی که کد اختصاص فرد بروی آن درج شده است که در جلسه تست داده شده است، همراه داشته باشند.


(دقت فرمائید، ابتدا نتیجه تست افراد مشخص میگردد و سپس در ستون انتهایی "قبول در مرحله دوم" نتایج راهیابی به مرحله دوم اعلام میشود)

(همچنین با توجه به اخذ مجوزهای ارشاد و پروانه فیلمسازی، تست مرحله دوم در تهران صورت میگیرد)

(دوستانی که می خواهند از آخرین اخبار سایت و نتایج در کانال تلگرام و یا اینستاگرام شرکت نیز باخبر باشند می توانند به آدرس های زیر مراجعه فرمایند)

(کانال تلگرام:                    https://telegram.me/shop301030)

(صفحه اینستاگرام:      https://www.instagram.com/301030.ir)

       ردیف کد کاربری
 نتیجه تست فرد
قبول مرحله دوم
1  HD087

چهره مناسب برای سینما، لهجه دارید، بازی چشم ها ضعیف، حس بازی متوسط به پائین، نیازمند تقویت سابقه و کارهای مرتبط را دارند.

 
2  MM071

حرکت و انعطاف بدن ضعیف، حس بازی ضعیف، بیان بازی خوب، کنترل نگاه در بازی ضعیف

 
3  FB070

 بیان ضعیف است ولی میتواند تقویت کند، بازی بدن متوسط، بداهه پردازی در حین اجرا ضعیف، کنترل چشم در بازی متوسط که جای کار دارد، چهره سینمایی مناسب برای این نقش نمیباشد.

 
4  AR073

 لهجه در اجرا مشخص است و می بایست کنترل گردد، صدا متوسط که میتواند بهبود یابد، چشم ها بخوبی در بازی عمل میکنند، چهره برای کار سینمایی در این نقش متوسط است، حس کار متوسط و جای کار برای ارتقاء دارد.

 
5
 MR003 لهجه قابل کنترل است، صدا نیاز به تقویت دارد، بازی در حس و کار بدن متوسط است.  
6  AN010  لهجه در اجرا مشخص است، بیان ضعیف و باید حتما کار شود، صورت خشک و انعطاف در حین بازی از خود نشان نمی دهد، حس متوسط
 
7
 SM011  چهره سینمایی خوبی دارند، حس در اجرا بخوبی بروز داده شد، لهجه دارد که باید کنترل شود. بازی بدن نیز خوب است.
 
8
 MM025  چهره برای برخی نقش های خاص مناسب است، لهجه دارد، بازی حسی و حرکتی ضعیف است.
 
9
 SR034  چهره برای سینما خوب است، مقداری لهجه نمایان است، حس بازی متوسط است، چشم ها در بازی متوسط، اجرای بدنی نیاز به تقویت دارد.
 
10
 ZK036  صدا خوب است، لهجه کنترل شده است با ندارند، چهره برای سینمای متوسط است، حس بازی نیز متوسط است.
 
11  ST301  صدا بسیار خوب است، لهجه ندارد، چهره متوسط، حس بازی خوب، انعطاف بدن بسیار خوب، فضاسازی سه بعدی خوب.
 
12
 SG035  چهره خوب بود، لهجه خیلی کم، حس خوب در اجرا مشخص بود، بازی نیز از اجرای مناسبی برخوردار بود.
 
13  MM068  چهره خوب است، لهجه وجود دارد، حس مناسب نمی باشد، چشم ها در اجرا ضعیف است، بیان نیز ضعیف است.
 
14  MN069  بازی بدن مناسب نیست، لهجه مشخص است؛ حس اجرا مناسب نیست.
 
15  LR067  چهره خوبی دارید، صدا خوبی نیز دارید، لهجه مشخص نیست، چشم ها ضعیف هستند، حس متوسط است ولی کلا جای کار وجود دارد.
 
16
 SK148  بیان مناسب است، دیالوگ گویی خوب است، نگاه و چشم ها مناسب، چهره تقریبا مناسب است.
  قبول مرحله اول
17  MK062  چهره خوب، بیان نیز خوب است، چشم ها در اجرا ضعیف عمل میکند، حس بازی متوسط است.
 
18  ER066  -  
19  SB053  چهره متوسط، لهجه دارد، در حین اجرا چشم ها و حس بازی ضعیف است.
 
20  MM076  -  
21  PR173  -  
 22  AH149  بیان در اجرا متوسط است، چهره متوسط است، بازی بدن باید تقویت گردد، لهجه در بازی مشخص است.
 
23
 MB140  بیان در حین بازی خوب است، بازی حسی متوسط است ولی قابلیت تقویت دارد، بازی با چشم ها نیز خوب است، بازی بدن متوسط، توانایی بیان ایشان بر بازی بدنشان برتری دارد.
 
24  NB147  بیان مناسب نیست، بازی بدن متوسط است ولی دیالوگ گویی ایشان بسیار خوب است.
 
25  AS060  چهره خوب برای سینما، صدا خوب در اجرا، لهجه ندارند، چشم ها و حس در اجرا مناسب نیست و نیازمند تقویت است.
 
 26  FE001  بیان متوسط است، چهره برای این فیلم متوسط، کنترل بر لهجه نیز متوسط است.
 
27  HM169  بیان و صدا مناسب است، بازی نسبتا خوب است، اجرا نیازمند تقویت است.
 
28  RH171  بازی و حس بسیار مناسب است، بدن در بازی حرکات مناسبی دارد و اجرایی و سینمایی است، چشم ها متوسط است، حس نیز به مخاطب منتقل میشود.
  قبول مرحله اول
29  AR074  چهره خوب است، بیان خوب است، لهجه ندارد، چشم ها در بازی متوسط است، حس بازی نیز متوسط است.
  قبول مرحله اول
 30  RZ082  چهره متوسط است، لهجه دارد، بیان خوب نیست، حس ضعیف است، چشم ها ضعیف است و نیازمند تقویت می باشند.
 
31  RS050  چهره متوسط است و بدلیل فرم ظاهری فعلی برای هر نقشی مناسب نیست، حس در بازی متوسط است، بازی با چشم ها می بایست تقویت گردد، بیان مناسب است.
 
32
 AE163  بازی بدن در اجرا متوسط است، چهره برای اینکار متوسط، لهجه و بیان ضعیف است و باید تقویت شود.
 
33  FA162  بیان در حین اجرا مناسب است، حس بازی متوسط است، چهره برای این نقش تقریبا مناسب است.
 
 34  FS164  بازی بدن ضعیف است، لهجه مشخص است، صدا می بایست تقویت گردد.
 
35
 DT146  صدا مناسب است، بیان کلمات مناسب و مشخص است که تجربه کار دارند، بازی کمی اغراق دارد، چهره متوسط برای این نقش.
 
36
 EG145  بیان خوب، چهره برای این نقش متوسط، اغراق بازی مشخص است، حرکت بدن نیازمند تقویت بیشتری است.
 
37  ZI144  صدا خوب است، بیان نیز مناسب است، بازی اغراق شده است و حرکت بدن سینمائی نیست.
 
38  AV139  چهره برای این نقش مناسب نیست ولی برای نقش های خاص پیشنهاد خواهد شد، بازی حسی خوبی نیز دارند.
 
39
 EA075  چهره متوسط است، لهجه دارد، بیان نیازمند تقویت است، چشم ها در بازی ضعیف است، حس نیز ضعیف است.
 
40
 SM072  بیان ضعیف، حس نیازمند تقویت بیشتری است، بدن در اجرا حرکات مناسبی ندارد، صدا متوسط است.
 
41   PM059
 چهره بسیار مناسب است، لهجه کمی دارد که می تواند با تمرین کنترل شود، حس بازی متوسط است، بیان متوسط است.
 
42  IS138  چهره متوسط برای این نقش، بیان و صدا متوسط است، بازی بدن به خوبی نشان داده نمیشود.
 
43
 MR137  صدا بسیار خوب، چهره مناسب، برای نقش های کناره خوب هستند، بیان نیز مناسب است، اجرای بازی اغراق آمیز و حسی متوسط است.
 
44
 FN136  چهره مناسب است، بیان خوب است، کنترل بازی بدن متوسط است.
 
45  AK122  صدا خوب است، حس در حین اجرا متوسط است، کمی لهجه دارد، توجه به بازی خوب است، چهره برای این نقش متوسط است.
 
46  AS161  صدا خوب است، بیان کلمات نیز خوب است، بازی بدن مناسب نیست، چهره برای این نقش مناسب نیست.
 
47
 HD087  چهره متوسط است، لهجه دارد، بازی چشم ها متوسط است، حس در بازی ضعیف است.
 
48
 MS078  چهره مناسب، صدا در بیان خوب است، لهجه ندارد، چشم ها و حس در اجرا متوسط است، جای تقویت دارند.
  قبول مرحله اول
49  SA002  -  قبول مرحله اول
50 ZS008  در بیان نیازمند تقویت شدن دارند، صورت مناسب است، چهره معصوم و فتوژنیک است، کمی خجالتی بازی میکنند.
 
51
 YH016  بازی تئاتزی دارند، اغزاق در بازی مشهود است، موقعیت دوربین را خوب جانمایی نمیکنند.
 
 52  FM015  لهجه دارد، چهره و بیان مطلوب است، ظاهر و قد مناسب است.
 
 53  MF014  چهره حس را منتقل نمیکند، ظاهر و قد مناسب است، برای برخی نقش های خاص و کوتاه مناسب است، بازی چشم ندارند.
 
54  AM051  چهره متوسط است، لهجه دارد، بیان ضعیف، حس ضعیف است.
 
 55  KR049  چهره متوسط، بازی نیازمند تقویت بیشتری است، کمی لهجه مشهود است.
 
56 YG013  چهره خشک است و بازی حسی آن دیدن نمیشود، با حرکات بدن آشنایی ندارند، بیان متوسط است.
 
57
 MB196  صدای خوب و بیان مناسب، بازی بدن دیده نمی شود، کنترل نگاه و بازی چشم ضعیف است.
 
58 AR073  چهره متوسط، لهجه دارد، صدا مناسب است، چشم ها خوب بازی میکنند، حس متوسط است.
 
59
  MP191
 صدای خوب، بیان مناسب، بازی بدن ضعیف است، بازی در چشم ها مشاهده نمی شود، بداهه پردازی ضعیف.
 
60 MM071  بازی بدن ضعیف است، حس بازی به خوبی منتقل نمی شود، بیان مناسب است، کنترل نگاه و حرکت چشم ضعیف است.
 
61  FB070  بیان ضعیف است،  بازی بدن متوسط است، بداهه نوازی ضعیف است، کنترل چشم متوسط است.
 
62
RM195
 بیان متوسط، بازی در چهره نیازمند تقویت است، کنترل جشم ها متوسط.
 
63  FT190  بیان نیازمند تقویت است، بازی بدن مناسب نیست، دیالوگ گویی متوسط است، حس تئاتری بیشتری نسبت به سینما دارند.
 
64 PR154  بیان خوب است، بازی بدن ضعیف است، حس چشم در اجرا متوسط است.
 
65
 AG109  چهره برای برخی نقش های خاص خوب است، بیان متوسط، حس بازی در اجرا متوسط است.
 
66 MA102  بازی حسی متوسط است، بیان متوسط است، حس در اجرا متوسط است.
 
67
 AH153  بیان مناسب است، صدا نیازمند تقویت است، چهره مناسب است.
 
 68 AS124  لهجه دارد، حس متوسط است، بیان ضعیف است و نیازمند تقویت شدن.
 
 69  KB152  بیان خوب است، لهجه ندارد، بازی بدن متوسط است.
 
 70 MS151  بیان متوسط است، چهره برای نقش متوسط است، حس نیازمند تقویت است.
 
71
 PR106  بیان متوسط است، چهره معصومیت خاصی دارد و حس بازی به خوبی دیده نمی شود، نیازمند تقویت اجرای بازی نیز می باشند.
 
72 TK096  صدا و بیان خوب است، بازی بدن متوسط است، چهره خوب است، معصومیت رفتاری و چهره ای خوب دارد.
 
73
 MR058  چهره خوب است، لهجه کم است، چشم ها بازی متوسطی دارند، حس متوسط است.
 
 74 AG012  بیان و صدا متوسط است، حس و روح بازی ضعیف است، اجرای بدن انعطاف پذیری مناسبی ندارد.
 
75
 SR009  تقریبا در تمام موارد مطلوب است.
  قبول مرحله اول
76 BA086  چهره متوسط است، لهجه کم است، حس ضعیف است، بیان متوسط است.
 
77  AN085  لهجه دارد، بیان ضعیف است، چهره برای نقش های خاص مناسب است.
 
78 MG084  چهره مناسب، حس ضعیف است، لهجه ندارد، بیان متوسط است.
 
79
ST083
 چهره متوسط، لهجه ندارد، بیان متوسط است، حس متوسط است، صدا کمی زیر است که باید اصلاح شود.
 
80 FH023  بیان متوسط است، بازی در اجرا نیازمند تقویت شدن است، حس بازی ضعیف است.
 
81
 RG081  چهره خوب است، حس ضعیف است، لهجه دارد، بیان ضعیف است.
 
 82 NZ080  چهره متوسط است، لهجه کمی دارد، حس ضعیف است، چشم ها متوسط در بازی می باشند، بیان متوسط.
 
83
 DL182  بیان خوب است، صدای مناسب می باشد، خس ضعیف است، قابلیت بازی در نقش های کناره می باشد.
 
84 Nk181  بازی بدن متوسط است، صدا خوب است، بازی کمی اغراق آمیز است. حس متوسط است.
 
85  AF179  بازی چهره و بدن خوب است.
  قبول مرحله اول
86 HH178  -  
87  TT177  بیان خوب است، چهره خوب است، بازی بدن ضعیف است، حس خوب نیست.
 
88 AY176  بازی بدن متوسط است، حس خوب است، چهره برای نقش متوسط است.
 
89
 IA094  قد و چهره متوسط است، بیان خوب است، صدا نیازمند تقویت است، نیازمند تمرین برای تقویت است.
 
90 AM174  صدا و بیان خوب است، بازی بدن متوسط است، کنترل چشم متوسط است.
 
91
 EB100  لهجه دارد، صدای سرزبانی که باید تقویت شود، حس خوب است، برای نقش ها و تیپ های خاص مناسب است.
 
92
EZ172
چهره مناسب است، بیان متوسط، حس و بازی بدن نیز متوسط است.
 
 93  ST165  بیان و صدا خوب سات، حس خوب است، چهره متوسط است، بازی بدن نیز متوسط است.
 
 94 MR170  بیان و حس متوسط است، بازی کمی اغراق آمیز می باشد.
 
95
 AS092   بیان خوب است، لهجه ندارد، چهره برای نقش متوسط، بازی چشم ها متوسط است.
 
96 HC079  چهره برای نقش متوسط است، لهجه دارد، حس ضعیف است، چشم ها ضعیف است، صدا متوسط است.
 
97  ZN077  چهره متوسط (برای نقش های خاص می تواند مناسب باشد)، لهجه ندارد، بیان خوب است، بازی چشم ها نیازمند تقویت بیشتریست، حس ضعیف است.
 
98 SK065  چهره خوب است، لهجه ندارد، بازی چشم ها ضعیف است، حس بازی متوسط است.
 
99 BT064  چهره متوسط برای نقش در نظر گرفته شده، بیان خوب است، لهجه ندارد، حس و بازی چشم ها نیازمند تقویت است.
 
 100 FJ063  چهره متوسط است، لهجه خیلی کم که قابل کنترل است، صدا خوب است، حس بازی و بازی چشم ها ضعیف است.
 
101 SE160  بازی بدن خوب است، حس بازی خوب است.
 
102 AK132  بازی بدن مناسب است، صدا خوب است، اغراق در بازی وجود دارد، لهجه ندارد، نگاه و حرکت چشم خوب است.
 
103 AI158  بازی بدن خوب است، لهجه دارد که قابل کنترل است، چهره مناسب است، حرکت چشم ها متوسط است.
 
104 TM099  چهره متوسط است، صدا خوب است، لهجه وجود دارد که قابل کنترل است، حس بازی خوب است ولی تقویت می بایست گردد.
 
105 NZ093  بیان متوسط، لهجه وجود دارد، چهره برای این نقش مناسب نیست (برای نقش های خاص مناسب است)، حس بازی خوب است.
 
106
NZ125
 صدا خوب است، لحن و بیان خوب است، بازی بدن ضعیف است.
 
107 AA128  لهجه دارد، بازی بدن ضعیف است، بیان ضعیف است، حرکت و نگاه چشم متوسط است.
 
108 AR061  چهره متوسط است، لهجه کمی دارد، بیان متوسط است، بازی و حرکت چشم ها متوسط ولی حس خوب است.
 
 109 BS057

 لهجه ندارد، صدای بسیار خوبی دارد، چهره متوسط برای این نقش ولی خاص است، بازی چشم ها متوسط است، حس بازی ضعیف است.

 
 110 MJ048   لهچه ندارد، بیانش متوسط است، چهره برای نقش متوسط است، حس بازی خوب است، صدای مناسبی دارند.
 
111  MT043  چهره خوب برای نقش مذکور، لهجه ندارد، بازی چشم ها ضعیف، بازی و حرکات متوسط است.
 
 112 FE056  چهره برای نقش متوسط است، حس بازی ضعیف است، حرکت چشم ها و انتقال حس ضعیف است، لهجه ندارد.
 
113 AM045  لهجه در بیان وجود دارد، حس بازی نیازمند تقویت بیشتری است، بیان و صدا متوسط است.
 
114 AB055  چهره متوسط است، لهجه دارد، حس بازی و حرکت چشم ها ضعیف است، بیان متوسط است.
 
115 AS046  چهره برای نقش متوسط است، لهجه ندارد، حس ضعیف است، فرم صورت برای نقش های شاد مناسب است و حس این نقش را نمیتوانند به خوبی اجرا کنند.
  قبول مرحله اول
116 ZA047  چهره برای این نقش متوسط است، لهجه ندارند، حس بازی متوسط است، صدا خوب است.
 
117 FH054
 چهره برای این نقش متوسط، لهجه کم است و قابل کنترل می باشد، بیان خوب است، حس بازی نیز متوسط است.
 
118 ME052  چهره برای نقش متوسط است، لهجه دارد، حس بازی ضعیف است و باید تقویت شود.
 
119 FS044  چهره مناسب نقش نمی باشد، لهجه ندارد، حس بازی متوسط است، حالت چشم ها خاص است که برای برخی نقش ها مناسب است.
 
120  EK157  صدا بسیار خوب است، لحن و بیان خوب است، بازی چهره ندارد.
 
 121 KD127  بازی بدن خوب است، بداهه پردازی مناسب است، کنترل نگاه و چشم متوسط است.
 
 122 MG180  بیان خوب، بازی حسی خوب است، بازی با بدن نیز مناسب است.
  قبول مرحله اول
 123 MJ091  بیان خوب نیست، لهجه دارد، برای نقش های خاص اجتماعی میتواند مناسب باشد.
 
 124 MG090  بیان خوب است، چهره مناسب نیست، صدا نسبتا متوسط است.
 
125 MN168  چهره برای این نقش متوسط است، بازی حسی ضعیف است، لهجه دارد.
 
 126 BV167  بیان خوب، بازی حسی متوسط، کنترل نگاه و چشم متوسط است.
 
127 AK166  بیان و صدا بسیار خوب (فوق العاده)، بازی بدن متوسط، حس بازی متوسط.
 
128 MI159  چهره متوسط برای نقش، بیان و بازی متوسط است.
 
 129 MI123  بیان خوب است، صدا خوب است، بازی بدن ضعیف است و اغراق دارد، حس بازی قوی، برای نقش های کناره و کوتاه مناسب است.
  قبول مرحله اول
 130 MG156  بیان و لحن خوب است، صدا خوب است، بازی بدن ضعیف است، چهره برای نقش متوسط است.
 
131 MS155  بازی بدن خوب است، بازی بیان و لحن نیز خوب است، چهره متوسط برای این نقش است.
   قبول مرحله اول
 132 MM098  چهره متوسط برای نقش فیلم، لهجه دارد، حس بازی متوسط است.
 
133 AK095  صدا مناسب، چهره مناسب است، بیان بسیار خوب است، حس بازی ضعیف، بازی بدن متوسط است.
 
 134 OM150  لهجه دارد، بازی بدن متوسط است، چهره مناسب نیست، حس متوسط است.
 
135 FS101  کمی لهجه دارد، صدا متوسط است، حس ضعیف است، بازی متوسط است.
 
 136 DA042  چهره خوب است برای این نقش، لهجه نداشت
  قبول مرحله اول
 137 SK039
 چهره برای نقش متوسط، حس متوسط است، لهجه ندارد.
 
138 EG041  چهره متوسط، لهجه نداشت، حس متوسط است، کنترل نگاه چشم ها متوسط.
 
139 AJ030  لهجه دارد، بیان متوسط، حس بازی ضعیف، نگاه و کنترل چشم ها متوسط.
 
 140 SR032  چهره متوسط برای نقش، لهجه ندارد، اجرا خوب، سبک مجری گری بیشتری دارند تا بازیگری
 
 141  AS037  چهره خاص، لهجه دارند، حس خوب است.
 
142 FA032  چهره متوسط برای نقش، حس متوسط، چشم ها و کنترل نگاه ضعیف است، لهجه ندارد.
 
143 NS103  چهره مناسب، حس بازی ضعیف، اجرا نیازمند تقویت بیشتریست.
 
 144 HG104  بیان خوب است، حس بازی در چهره متوسط است.
 
145  MA143  بازی بدن متوسط است، صدا خوب است، بیان متوسط است، حس ضعیف.
 
146 FP033  کمی لهجه دارد، چهره خوب برای این نقش، اغراق بازی زیاد است، بیان خوب است.
 
 147 AA142  بیان و صدا خوب است، بازی بدن خوب است، چهره برای نقش متوسط، کمی اغراق در بازی است، چهره متوسط است، برای نقش های کوتاه مناسب است.
 
148 ZD141  بازی بدن متوسط است و چهره برای این نقش متوسط است.
 
149 MB038  چهره متوسط، لهجه مقداری دارد، حس متوسط، بازی متوسط است.
 
150 MJ031  چهره متوسط است، لهجه کنترل شده است، حس متوسط است، بازی با چشم ها خوب است.
 
151 AE040  جسارت نسبت به سن خوب است، بداهه پردازی خوب است، بازی
 
152  MM029  چهره متوسط برای این نقش، حس متوسط است، بیان متوسط است، لهجه ندارد، کنترل نگاه و چشم ها خوب است.
 
153 SN028  چهره خوب است، حس متوسط است، بیان خوب است، بازی خوب است.
 
 154 MR027  حس را می شناسد، اغراق در بازی دارند، چشم ها اثرگذار هستند در حین بازی.
 
155 AS133  صدا و بیان خوب و درست است، لهجه ندارند، بازی کمی اغراق دارد.
 
156 SM131  بیان متوسط است، بازی خوب است، کنترل حرکت چشم ها مناسب است، نقش کناره می تواند باشد.
 
 157 AK130  بیان متوسط، بازی ضعیف است و حس را به بیننده منتقل نمیکند.
 
158 KF129  بازهایشان قابل کنترل است، بازی کمی اغراق دارد، حس خوب است، برای نقش های کناره می تواند خوب باشد.
 
 159 EA126  بیان و صدا خوب است، برای نقش های خاص مناسب است، اجرا در بازی خوب است.
 
160 BR121  صدا خوب است، بیان خوب است، حس متوسط است، برای نقش خاص خوب است.
 
161 MN026 -  
 162 BH024  صدا و بیان متوسط، حس بازی ضعیف است.
 
 163 LR022  صدا و بیان خوب است، حس بازی متوسط است، اجرا مناسب است.
 
164 LG021  لهجه ندارد، صدای مناسب و کاملی دارند، حس بازی خوب است.
 
165 MS135  صدا مناسب است، بیان درست است، لهجه ندارد، کمی اغراق در بازی مشاهده میشود. بازی بدن ضعیف است.
 
 166 DA134  چهره برای نقش متوسط، بیان متوسط، بازی در اجرا ضعیف است.
 
167 ZJ120  بیان و صدا خوب است، بازی مناسب است، حس متوسط است و کلا استعداد این کار را دارند.
 
168 AP108  بیان و صدا ضعیف، حس بازی ضعیف، باید در این حوزه بیشتر زحمت بکشند.
 
169 SS107
 بیان و صدا متوسط است، جسارت بازی خوب است.
 
170
MB105
  لهجه دارد، بیان و بازی متوسط است.
 
 171  MM020  چهره برای نقش مناسب است، بیان و صدای خوبی دارد. بازی متوسط است.
 
 172 RN019
 لهجه قابل کنترل است، بازی خوب است، حس اجرا نیز خوب است.
 
 173 JY018
 بیان و صدا متوسط، بازی ضعیف است.
 
 174 AF017
 کمی لهجه دارد، بازی متوسط، مستعد این کار است.
 
 175  JS007  لهجه دارد، بازیگر مستعدی است، چهره خوب است، جلوی دوربین راحت است. حس متوسط است.
 
176
NS006
 بیان متوسط است، بازی خوب است، میمک صورت باید تقویت شود. چهره برای دوربین خوب است.
 
 177 MH005
 بیان ضعیف است، اغراق بازی زیاد است، جسارت بازی دارد. حس متوسط است.
 
 176 MG004
 اغراق در بازی وجود دارد، بیان مناسب است، صدا خوب است. چهره مناسب نقش نیست.
 
177
SH198
 بیان متوسط، صدا شفاف، کنترل نگاه ضعیف، بازی متوسط.
 
       

 

 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 

به اطلاع کلیه دوستان میرساند برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده از نام برند 301030 و عدم ایجاد مشکل برای دوستان قبل از هر اقدامی از وجود مجوز های لازم مانند مجوز ارشاد، پروانه فیلمسازی و غیره اطمینان حاصل فرمائید در غیر اینصورت کلیه مسئولیت ها بر عهده شخص خواهد بود و مجموعه 301030 هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد.

 

لازم به ذکر است کلیه روند فرآیند بصورت کاملا رایگان بوده و هیچ وجهی از شخص متقاضی دریافت نمیشود. همچنین در صورتیکه فرد یا افرادی با دوستان تماس گرفتند و وعده ملاقات حضوری گذاشتند و این مکان به غیر از موسسه مجاز سینمایی یا دفتر مجموعه 301030 بود، به هیچ عنوان قبول نفرمائید و موضوع را سریعا با مراجع ذیصلاح در میان بگذارید. کلیه ارتباطات با دوستان بصورت کاملا شفاف و از طریق درگاه اینترنتی صورت میگیرد و مجوزهای لازم نیز به دوستان ارائه خواهد گردید.